Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) Všeobecná ustanovení pro maloobchodní prodej

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkymi, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) Obejdnání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí  e-mailu, telefonu, či faxem.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí. Těmito údaji jsou: druh zboží, jeho typ případně velikost a množství objednaných kusů. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) potvrzení objednávky

objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodů. Stačí uvést jméno, E-mail a popis zboží či služby. Spotřebytel má právo od objednávky (smlouvy) odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od převzetí zboží (plnění)  do 14 dnů od převzetí plnění. V případě uplatnění § 53 odstavec 4.6 číní tato lhůta pro odstouopení 3 měsíce.

5) Dopravné

Objednané zboží zasíláme na dobírku.

U objednávek v hodnotě nad 2 000,- Kč neúčtujeme náklady spojené s dopravou.

U ostatních objednávek účtujeme následující cenu za dopravu:

  • Dopravné po ČR ve výši 110,- Kč.
  • Dopravné do SR ve výši 220,- Kč

Uvedená cena je do 1 Kg

6) Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměnováním nese v plné výši kupující.

7) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuálně dohodou s Vámi a souladu s platným právním řádem bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebytelem nedohodne jinak. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vada a poškození. Případné vady je kupující povinen hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným používáním výrobku
  • nesprávným skladováním

 postup při reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně.
  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naší adresu
  • do zásilky uveďte důvod reklamace
  • uveďte Vaši adresu 
  • doložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 

 8) ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony české republiky uejména se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy (objednávky) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a  to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu de svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků, jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje záíkazníků předávány v minimálním rozsahu který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. 

Obchodní podmínky jsou platné od 8.4.2011

Název a adresa firmy, fakturace:

AVE INVEST, SE

Revoluční 1082/8

Nové Město

110 00 Praha 1

IČO: 24223522, DIČ : CZ 24223522
Tel. +420 602 183 273
e-mail: rybarskehacky@seznam.cz

Aktuality

Fotogalerie

120
120
120


Webdesign: www.trigonag.cz | CMS: www.vades.cz